LDK valdovų dokumentai, LDK kovų dokumentai

Fondas Nr. 135 „Valstybinė senųjų chartijų ir rankraščių saugykla“, apyrašas Nr. 1; skyr. I, rubr. II, Nr. 5 (1371 m. LDK Algirdo pasiuntinių taikos sutartis su didž. Maskvos kunigaikščiu Dmitrijum Doniečiu); skyr. I, rubr. III, Nr. 17 (1431 m. LDK Švitrigailos sutartis su Naugardu); skyr. I, rubr. I, Nr. 20 (Maskvos didž. kunigaikštienės Sofijos Vytautaitės 1451 m. testamentas); skyr. IV, rubr. II, Nr. 1 (1495 m. dokumentai susiję su Elenos Ivanovnos ištekinimu už LDK Aleksandro); skyr. V, rubr. II, Nr. 3 (Sofijos I metraštis. Obolenskio nuorašas. Čia yra XI – XII a. žinutės apie Lietuvą), XV a.; Priedas, rubr. III, Nr.: 58, 59 (dokumentai apie Rusijos ir LDK bei Lenkijos kariuomenių kovas prie Maskvos, Vologdos, Kremliaus apgultį ir kt.), 1612 m.; Priedas, rubr. III, Nr. 28 (Zemskinio Soboro nutarimas dėl taikos su LDK nesudarymo ir karo dėl Livonijos tęsimo), 1566 m. – susijęs su Lietuva.

Rusija
Maskva
Algirdas (Lietuvos didysis kunigaikštis)
Švitrigaila (Lietuvos didysis kunigaikštis)
kilnojamasis kultūros paveldas
dokumentai
1000-1050
1050-1100
1100-1150
1150-1200
1200-1250
1250-1300
1300-1350
1350-1400
1400-1450
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
5.1.1. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Algirdas (Lietuvos didysis kunigaikštis)
Švitrigaila (Lietuvos didysis kunigaikštis)
Aleksandras (1461– 1506)
Algirdas (1296–1377)
Sofija Vytautaitė (1371–1453)
Švitrigaila (apie 1370–1452)
XI a. – 1612 m.
Rusijos valstybinis senųjų aktų archyvas