LDK valdovų dokumentai, LDK kovų dokumentai

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Fondas Nr. 135 „Valstybinė senųjų chartijų ir rankraščių saugykla“, apyrašas Nr. 1; skyr. I, rubr. II, Nr. 5 (1371 m. LDK Algirdo pasiuntinių taikos sutartis su didž. Maskvos kunigaikščiu Dmitrijum Doniečiu); skyr. I, rubr. III, Nr. 17 (1431 m. LDK Švitrigailos sutartis su Naugardu); skyr. I, rubr. I, Nr. 20 (Maskvos didž. kunigaikštienės Sofijos Vytautaitės 1451 m. testamentas); skyr. IV, rubr. II, Nr. 1 (1495 m. dokumentai susiję su Elenos Ivanovnos ištekinimu už LDK Aleksandro); skyr. V, rubr. II, Nr. 3 (Sofijos I metraštis. Obolenskio nuorašas. Čia yra XI – XII a. žinutės apie Lietuvą), XV a.; Priedas, rubr. III, Nr.: 58, 59 (dokumentai apie Rusijos ir LDK bei Lenkijos kariuomenių kovas prie Maskvos, Vologdos, Kremliaus apgultį ir kt.), 1612 m.; Priedas, rubr. III, Nr. 28 (Zemskinio Soboro nutarimas dėl taikos su LDK nesudarymo ir karo dėl Livonijos tęsimo), 1566 m. – susijęs su Lietuva.