Kazimiero Leono Sapiegos portretas

Svetainės informacija, paveikslėliui taikomi autorinių teisių apribojimai

Parengta pagal: https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PCAR27O9P&SMLS=1&RW=1536&RH=754 .

 

Prancūzija
Paryžius
Pierre Landry
kilnojamasis kultūros paveldas
vaizduojamoji dailė
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Pierre Landry
Kazimieras Leonas Sapiega (1609–1656)
Versalis