Kacelnia Bajarskaja

Kaimelis įsikūręs į šiaurės vakarus nuo Bresto prie dešiniojo Lesnos upės ranto. Istorinis vietovės pavadinimas — Senoji Sedliščė.

Brastos pakamaris Jonas Šuiskis XVII a. pradžioje čia pastatydino pilį. Išliko medinė jo statydinta Kristaus Atsimainymo cerkvė. Tai viana seniausių Polesės šventovių. Jos rūsiuose laidoti kunigaikščiai Šuiskiai. Cerkvės viduje yra barokinis ikonostasas su XVIII a. ikonomis ir drožybiniais Karališkaisiais vartais. Išliko ir XVII a. antkapis, manoma, žymintis Jono Šuiskio palaidojimo vietą.

 

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė, (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Senoji Sedliščė
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas