Jogailos taikos patvirtinimai Švitrigailai

Labai daug Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijai svarbių šaltinių saugoma Vokietijoje Slaptajame Prūsijos valstybės kultūros palikimo archyve Berlyne (Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbesitz). Signatūra GstA, Hauptabteilung XX, OBA rodo, kad kalbama apie Ordino laiškų archyvą. Šia signatūra žymimi įvairiausios paskirties laiškai.

1431.X.22 Jogailos taikos patvirtinimai Švitrigailai GstA, Hauptabteilung XX, OBA, Nr. 5826.

 

Vokietija
Berlynas
Jogaila (Lietuvos didysis kunigaikštis)
kilnojamasis kultūros paveldas
dokumentai
1400-1450
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.3. atpažinimo principas
Jogaila (Lietuvos didysis kunigaikštis)
teisinė apsauga šalyje suteikta
1431 m.
Slaptasis Prūsijos valstybės kultūros palikimo archyvas