II ir III Lietuvos Statutų rankraščiai

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Fondas Nr. 222 ,Dokumentų kolekcija”, apyrašas Nr. 2, byla 13a; XVI a. (II ir III Lietuvos Statutų rankraščiai) – dokumentai susiję su Lietuva.