Gudagojis

Gudagojis šiandien garsėja kaip Marijos šventovė, kurios istorija susijusi su stebuklinguoju Švč. Mergelės Marijos paveikslu. Paveikslo istorija paremta legenda, kad totoriai pagrobę Marijos atvaizdą iš pravažiuojančių pirklių, tačiau palikę jį miške. Manoma, kad miesto pavadinimas kilo nuo šiam Marijos atvaizdui pastatytos koplytėlės, vadintos Būda gojuje (vietovė vadinta Būdagojumi, vėliau tapo Gudagojumi). Per XVII a. karą koplyčia sudegė, tačiau atvaizdas liko. XVIII a. Liudvika Ona Vainienė jį rado Rozvadovskių dvare. Po to paveikslas perduotas Vainų remiamies basiesiems karmelitams.

Paveikslas išliko iki šių dienų ir yra saugomas 1763—1764 m. Liudvikos Onos ir Juozapos Kristupo Vainų funduotoje Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Gudagojis
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas