Džiuzepės Garibaldžio portretinis biustas

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

1803 m. Vilniaus universitete buvo įkurta skulptūros katedra, kurioje vėliau mokėsi Vilniaus Nacionalinės švietimo komisijos sekretoriaus sūnus, skulptorius Henrikas Dmochovskis (1810–1863). Jis sukūrė gipsinę Šv. Vladislovo skulptūrą Vilniaus katedros to paties šventojo vardu pavadintoje koplyčioje. 1830 m. H. Dmochovskis pabėgo nuo 1830 m. sukilimo represijų į užsienį. Trumpam apsistojęs Londone, 1853 m. jis apsigyveno Filadelfijoje, JAV, kur sukūrė reikšmingų skulptūros darbų, įskaitant šį Jungtinių Valstijų Kapitolijuje saugomą Džiuzepės Garibaldžio portretinį biustą. Jungtinėse Valstijose jis buvo žinomas Henry D. Saunders vardu. Ironiška, tačiau 1861 m. grįžęs į Vilnių H. Dmochovskis žuvo per 1863 m. sukilimą, per susidūrimą su caro kariais.

Šaltiniai: https://americanart.si.edu/artist/henry-dmochowski-saunders-4267 ;

https://www.katedra.lt/koplycia/vladislovo/ ;

https://lt.wikipedia.org/wiki/Skulpt%C5%ABra_Lietuvoje ;

https://www.senate.gov/artandhistory/art/artifact/Sculpture_21_00012.htm ;

https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Dmochowski ;

http://www.poles.org/DB/D_names/Dmochowski_SH/Dmochowski_SH.html ;

https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-CDOC-107sdoc11/pdf/GPO-CDOC-107sdoc11-2-99.pdf .