Didieji Algaviškiai

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Google Maps nuotrauka

Didžiųjų Algaviškių kaime nuo 1862 m. apsigyveno Mažosios Lietuvos veikėjas Jonas Smalakys. Iš karto jis laikėsi atokiau nuo lietuvių, bet, patekęs į „Birutės“  draugijos vakarą, tapo jos nariu ir įsitraukė į tautinį sąjūdį. J. Smalakys buvo Mažosios Lietuvos ir Didžiosios Lietuvos susivienijimo pradininkas. Tam tikslui 1894 m. savo ūkyje jis surengė Didžiosios Lietuvos atstovų (Vinco Kudirkos, Jono Kriaučiūno, Petro Matulaičio, Vinco Palukaičio, Vinco Šlekio) ir Mažosios Lietuvos atstovų (Dovo Zauniaus, S. Bubaičio, Enzio Jagomasto ir savęs paties) susitikimą, kuriame dalyvavo apie 30 žmonių. 1898 m. J. Smalakys buvo Klaipėdos ir Šilutės apskričių atstovas Reichstage. Čia jis viešai gynė lietuvių reikalus. 1895 m. pardavė ūkį ir išsikėlė į Tilžę, kur mirė 1901 m.

Parengta pagal: Vytautas Šilas, Henrikas Sambora. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje (Vilnius: „Mintis“, 1990).