Davyd Haradokas

Gyvenvietė pradėjo kurtis XI a. pabaigoje — XII a. pradžioje Horynės upės dešiniajame krante, aplink piliakalnį. Haradoką prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės prijungė Vytenis XIV a. pradžioje. Čia XIV—XVI a. buvo to paties kunigaikštystės centras. Dėl vieno iš kunigaikščių, vardu Dovydas, XIV—XV a. sandūroje vietovė pradėta vadinti Davyd Haradoku.

1503 m. netoli šio miesto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė sumušė Krymo totorių armiją.

Nuo 1558 m. Davyd Haradokas tapo Radvilų giminės valda.

XVII a. antroje pusėje miestelyje stovėjo dvi cerkvės, viena bažnyčia, buvo apie 350 namų ir apie 3 tūkst. gyventojų.

Išliko tik XVII a. antroje pusėje senosiose kapinėse statyta medinė Šv. Jurgio cerkvė. 1724 m. ji perstatyta, po Antrojo pasaulinio karo uždaryta ir tik 1990 m. suremontuota ir grąžinta tikintiesiems.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Davyd Haradokas
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1100-1150
1150-1200
1200-1250
1250-1300
1300-1350
1350-1400
1400-1450
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
1900-1950
1950-2000
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas