Bylos apie Lietuvą ir Lenkiją (XVI–XIX a.)

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Fondas Nr. 12 „Bylos apie Lenkiją ir Lietuvą“, apyrašas Nr. 1, 381 saug. vnt., 1510 – 1854 m. (susijęs su Lietuva).