Busiažas

Busiažo kaimas įsikūręs prie to paties vardo upelio į pietryčius nuo Ružanų, dabartinėje Bresto srityje, Ivacevičių rajone.

Vietovė pirmą kartą paminėta 1556 m., o 1648 m. atiteko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pakancleriui Kazimierui Leonui Sapiegai.

Greičiausiai Sapiegų funduota unitų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Uspenijės) cerkvė pastatyta 1779 m. buvusios medinės šventovės vietoje. Tai vėlyvojo baroko kūrinys su nedideliu bokšteliu vainikuotu frontonu. Virš portalo — Sapiegų herbas. Prie šventovės presbiterijos prigludusi zakristija pristatyta XIX a. Stačiatikiams ji atiteko XIX a. antroje pusėje.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Busiažas
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas