Boguslavo Radvilos bokalas

Metropoliteno muziejaus nuotrauka (skirta viešam naudojimui)

Sidabro bokalas, sukurtas Boguslavui Radvilai (1620–1669). Šonai dekoruoti 24 monetomis (Mariengroschen), tarp 1670 m. ir 1679 m. nukaltomis prūsiškomis kunigaikščio  Rudolf Augustus of Brunswick-Wolffenbüttel (1666–1704) ir kunigaikščio Johann Friedrich of Brunswick-Lüneburg (1665–1679) monetomis. Dangtis ir dugnas dekoruoti Boguslavo Radvilos, jo žmonos Anos Marijos ir jų dukros Luizos Šarlotės portretais. Ant taurės yra įrašai: BOGUSLAUS D[ei] G[ratia] DUX RADZIWILL; ANNA MARIA D[ei] G[ratia] DUCISSA RADZIWILIA; LUDOVICA CAROLINA RADZIVILIA D[ei] G[ratia] BIRS[ensis] DUB[icensis] SLUC[ensis] & KOP[ylensis] DUX (sic!) [
AET[atis] 8 AN[no] 1675 D[omini] 27 Feb[ruarius] ; PATER ME[us] ET MATER MEA DERELINQUER[unt] ME, DOM[inus] A[utem] ASSUMPSIT ME. (Ps. XXVII:X.) ; D[ei] G[ratia] RUDOLPH AUGUSTUS DUX BR. Ant taurės taip pat yra Karaliaučiaus herbas, taurės kūrėjo monograma (I S, 85 skyde) ir raidė B, žyminti 1690 m.

Parengta pagal: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/192069 .

Jungtinės Amerikos Valstijos
Niujorkas
Johann Schwarz
kilnojamasis kultūros paveldas
kilnojamieji daiktai, susiję su svarbiausiais istoriniais įvykiais, visuomenės, kultūros, karo, sporto, religijų istorija, įžymių žmonių gyvenimu
taikomoji dailė
1650-1700
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Johann Schwarz
Boguslavas Radvila (1620–1669)
Liudvika Karolina Radvilaitė (1667–1695)
Ona Marija Radvilaitė (1640–1667)
1690 m.