Boguslavo Radvilos bokalas

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas
Metropoliteno muziejaus nuotrauka (skirta viešam naudojimui)

Sidabro bokalas, sukurtas Boguslavui Radvilai (1620–1669). Šonai dekoruoti 24 monetomis (Mariengroschen), tarp 1670 m. ir 1679 m. nukaltomis prūsiškomis kunigaikščio  Rudolf Augustus of Brunswick-Wolffenbüttel (1666–1704) ir kunigaikščio Johann Friedrich of Brunswick-Lüneburg (1665–1679) monetomis. Dangtis ir dugnas dekoruoti Boguslavo Radvilos, jo žmonos Anos Marijos ir jų dukros Luizos Šarlotės portretais. Ant taurės yra įrašai: BOGUSLAUS D[ei] G[ratia] DUX RADZIWILL; ANNA MARIA D[ei] G[ratia] DUCISSA RADZIWILIA; LUDOVICA CAROLINA RADZIVILIA D[ei] G[ratia] BIRS[ensis] DUB[icensis] SLUC[ensis] & KOP[ylensis] DUX (sic!) [
AET[atis] 8 AN[no] 1675 D[omini] 27 Feb[ruarius] ; PATER ME[us] ET MATER MEA DERELINQUER[unt] ME, DOM[inus] A[utem] ASSUMPSIT ME. (Ps. XXVII:X.) ; D[ei] G[ratia] RUDOLPH AUGUSTUS DUX BR. Ant taurės taip pat yra Karaliaučiaus herbas, taurės kūrėjo monograma (I S, 85 skyde) ir raidė B, žyminti 1690 m.

Parengta pagal: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/192069 .