Biaroza

Miestelis Bresto srityje, prie Jeseldos upės.

1471 m. čia funduota katalikų parapinė bažnyčia. XVII a. viduryje šios vietovės savininkas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pakancleris Kazimieras Leonas Sapiega įkūrė vienintelį Lietuvoje kartūzų vienuolyną ir pastatė didingą barokinį ansamblį su bažnyčia, vienuolynu ir visą kompleksą juosiančia tvora, kurios kampuose — keliatarpsniai bokštai. Manoma, kad kompleksas 1648—1689 m. statytas pagal italų architekto Džovanio Batistos Džizlenio (Giovanni Batista Gisleni) projektą. Bažnyčios kriptose palaidoti vienuolyno fundatoriai Kazimiero Leono Sapiegos ir kiti giminės nariai. Ansamblio statiniai kelis kartus nukentėjo per XVIII a. kovas su Švedija ir Rusija. 1831 m. caro valdžia vienuolyną uždarė, o 1866 m. daugelis statinių išardyti. Iš didingo ansamblio liko tik įvažiuojamieji vartai, dalis tvoros, aštuonkampio bažnyčios bokšto griuvėsiai, špitolės liekanos, dalis ūkinių ir gyvenamųjų pastatų.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė, (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Biaroza
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
Kazimieras Leonas Sapiega (1609–1656)
Sapiegos