Bendruomenės „Šviesa“ archyvas

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Latvių lietuvių katalikų jaunimo bendruomenės „Šviesa“ archyvas. Fondo Nr. 5638, 23 bylos.