Barūnai

Miestelis Gardino srityje, Ašmenos rajone. Vietos bajoras Mikalojus Pesliakas 1691 m. čia fundavo bazilijonų bažnyčią ir vienuolyną. Pasak legendos, tokiai fundacijai įkvėpė medyje rastas anksčiau vienam Polocko vienuolyno bazilijonui priklausęs stebuklingas paveikslas „Švč. Mergelė Marija“. Taip bazilijonų bažnyčia tapo Barūnų Marijos šventove.

Mūsų dienas pasiekė ir Vilniaus vėlyvojo baroko architektūros mokyklos bruožų turinti Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (statyta 1747—1757 m.). Greta stovi 1778—1793 m. pastatytas vienuolynas. Šventoriaus teritorijoje — XVIII a. varpinė ir koplytėlė.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė, (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Barūnai
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1400-1450
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
1900-1950
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas