Barboros Pranciškos Zavišaitės-Kęsgailaitės-Radvilienės portretas

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Mikalojus_Faustinas_Radvila#/media/Vaizdas:Barbara_Radzivi%C5%82_(Zavi%C5%A1a)._%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%BB_(%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B0)_(1733-37).jpg , skirta viešam naudojimui

Barbora Pranciška Zavišaitė-Kęsgailaitė buvo Kristupo Stanislovo Zavišos Kęsgailos dukra, ištekėjusi už kunigaikščio Mikalojaus Faustino Radvilos 1710 m. gruodžio 4 d. Vedybų metu Radvila prie savo valdų prisjungė keliasdešimt kartų didesnes valdas Ukrainoje, dabartinėje Baltarusijoje ir Lietuvoje. Svarbiausia iš jų buvo Berdyčevas, kuriame šeima dažnai gyveno. Tačiau šeimą nuolat kankino skolos, nes reikėjo išleisti už vyrų dukteris, o likusį turtą paveldėjo keturi sūnūs. Turto reikalus tvarkė Barbora, nes vyras buvo užsiėmęs valstybės reikalais. Tačiau ji rengėsi žemietijos seimeliams, Tribunolo sesijoms, rinko naudingą informaciją, padėjo Mykolui Kazimierui Radvilui Žuvelei išleisti savo sūnus.

Portretą sukūrė nežinomas lenkų dailininkas.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Mikalojus_Faustinas_Radvila .

Baltarusija
Minskas
kilnojamasis kultūros paveldas
numizmatinę, sfragistinę, heraldinę, filatelinę, faleristikos vertę turintys objektai
portretas
1700-1750
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Barbora Pranciška Zavišaitė - Kęsgailaitė - Radvilienė (1690–1762)
Barbora Pranciška Zavišaitė - Kęsgailaitė - Radvilienė (1690–1762)
Barbora Pranciška Zavišaitė - Kęsgailaitė - Radvilienė (1690–1762)
1733–1737 m.
Baltarusijos Respublikos nacionalinis dailės muziejus