Apolonijai Elenai Masalskytei priklausęs dvaras

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
google maps nuotrauka

Elena Apolonija Masalskytė – de Ligne – Potockienė (1763–1815) buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikė, memuaristė. Jos Tėvas –  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės generolas leitenantas, Lietuvos dvaro paiždininkis Juozapas Adrijonas Masalskis (apie 1726–1765 m.), motina – Antanina Radvilaitė (1730–1764 m.). Brolis – Abiejų Tautų Respublikos kariuomenės generolas Ksaveras Pranciškus Masalskis (1745–1788 m.). Tėvui anksti mirus, ja rūpinosi dėdė, Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis. Užaugo Prancūzijoje, išlaikoma Abbaye-aux-Bois vienuolyno. Ištekėjusi gyveno Paryžiuje, Briuselyje, Vienoje. 1779 m. ištekėjo už Austrijos kunigaikščio Karolio Juozapo Emanuelio de Ligne (17591792 m.). 1788 m. palikusi vyrą ir dukrą išvyko į Varšuvą, kur susipažino su Lenkijos karalystės pakamariu Vincentu Potockiu (1740–1825 m.). Masalskytės vyrui mirus 1792 m., V. Potockis išardė savo santuoką ir ją vedė. Gyveno Potockių Kovaliuvkos dvare (Braclavo vaivadija), Sankt Peterburge, Broduose (Vakarų Ukraina), vėliau grįžo į Paryžių. 1811 m. pora gyveno Saint-Quen dvare, Sent Ueno mieste šalia Paryžiaus. 1814 m. šiame dvare prancūzijos karalius Liudvikas XVIII pasirašė vad. Sent-Quen deklaraciją, kuri Prancūzijoje atkūrė monarchija. 1816 m. karalius šią pilį įsigijo ir visiškai perstatė. E. A. Masalskytė rašė dienoraščius ir prisiminimus, kurie XIX a. pab. Paryžiuje buvo publikuoti.

Parengta pagal: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen,_Seine-Saint-Denis ;

https://lt.wikipedia.org/wiki/Elena_Apolonija_Masalskait%C4%97 .