Adomo Naruševičiaus portretas

Gyčio Oržikausko nuotrauka

Adomas Stanislovas Tadeušas Naruševičius (17331796) buvo Abiejų Tautų Respublikos istorikas, poetas, vyskupas, kilęs iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų Naruševičių giminės, Žemaitijos kašteliono Mikalojaus Naruševičiaus linijos. 1748 m. baigė Pinsko jėzuitų kolegiją, įstojo į jėzuitų ordiną. Filosofijos studijas tęsė Vilniaus akademijoje. 1751–1754 m. akademijoje dėstė gramatiką.

Lenkija
Varšuva
nekilnojamasis kultūros paveldas
vaizduojamoji dailė
1700-1750
1750-1800
1950-2000
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.2.3. atpažinimo kriterijus
4.2.3. atpažinimo principas
Adomas Naruševičius (1733–1796)
teisinė apsauga šalyje suteikta
Lazienkų rūmų Senojoje oranžerija