Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Nuotrauka iš https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz#/media/File:Pomnik_Adamu_Mickievi%C4%8Du,_Miensk.jpg, CC BY-SA 3.0.

Paminklas Adomui Mickevičiui.