Adomo Mickevičiaus namas ir muziejus

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Nuotrauka iš https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz_Museum,_Istanbul#/media/File:%C4%B0stanbul_6133.jpg, CC BY-SA 3.0

Kilus Rusijos-Turkijos karui, tarp emigrantų vėl atgijo Lenkijos ir Lietuvos valstybės atkūrimo viltys. A. Mickevičius vyko į Konstantinopolį, kur buvo telkiami lenkų pulkai. Ten susirgo cholera ir 1855 m. lapkričio 26 d. mirė ir buvo laikinai palaidotas namo, kuriame gyveno, kriptoje. Namas buvo rekonstruotas 1870 m. po gaisro. 1955 m. Varšuvos Literatūros muziejaus dėka 1955 m. šiame name buvo atidarytas A. Mickevičiaus muziejus.

 

Parengta pagal: https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz_Museum,_Istanbul ;

https://lt.wikipedia.org/wiki/Adomas_Mickevi%C4%8Dius .