Adampolio gyvenvietė

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Google Maps nuotrauka

Po 1831 m. sukilimo numalšinimo, aplink Abiejų Tautų Respublikos veikėjo Adomo Jurgio Čartoriskio šeimą ėmė telktis konservatyvi monarchistiškai nusiteikusi grupuotė, kurie kartu su šalininkais jungėsi į organizacijas: Sukilėlių monarchistų sąjungą (lenk. Związek Insurekcyjno-Monarchiczny) ir Monarchistinė Trečiosios Gegužės draugiją (lenk. Towarzystwo Insurrekcyjno-Monarchiczne Fundatorów i Przyjaciół Trzeciego Maja). Buvo tikimasi, kad bręstantys neramumų židiniai BalkanuoseKaukaze ir Artimuosiuose Rytuose galiausiai sukels trintį tarp Rusijos ir Austrijos-Vengrijos iš vienos pusės bei Vakarų Europos valstybių iš kitos pusės, o kilę kariniai veiksmai iššauks buvusioje Abiejų Tautų Respublikoje visuotinį sukilimą. Turkijoje, prie Stambulo 1841 m. buvo įsteigta gyvenvietė Adampolis (pavadinta A. J. Čartoriskio vardu; dabar turk. Polonezköy kaimas), kurioje įsikūręs Michalas Čaikovskis vadovavo Abiejų Tautų Respublikos emigrantų grupės Hotel Lambert Rytų misijai ir telkė būsimus karius. Atkūrus Lenkijos valstybę, Adomas Jurgis Čartoriskis buvo numatomas jos karaliumi.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Hotel_Lambert .