Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas

Nuotrauka iš https://en.wikipedia.org/wiki/Marcello_Bacciarelli#/media/File:Stanis%C5%82aw_II_August_Poniatowski_in_coronation_clothes.PNG, skirta viešam naudojimui

Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas su karūnavimo drabužiais.

Lenkija
Varšuva
Marcello Bacciarelli
kilnojamasis kultūros paveldas
portretas
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Marcello Bacciarelli
Stanislovas Augustas Poniatovskis (1732–1798)
apie 1764 m.
Varšuvos karališkoji pilis