Abiejų Tautų Respublikos padalinimo dokumentai

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Allgemeine Urkundenreihe, 1772 m., 1795 m., 1797 m. (Prūsijos ir Austrijos, Rusijos ir Austrijos pirmojo Abiejų Tautų Respublikos padalinimo konvencijos; Prūsijos ir Austrijos konvencijos ratifikavimo dokumentai; Prūsijos ir Austrijos konvencija dėl Abiejų Tautų Respublikos trečiojo padalinimo ir jos ratifikavimas iš Prūsijos pusės, konvencijos dėl galutinio Abiejų Tautų Respublikos padalinimo slaptojo straipsnio ratifikavimo dokumentas iš Prūsijos pusės.)