Valstybės tarnautojų užduotys

Valstybinės kultūros paveldo komisijos administracijos valstybės tarnautojų 2022 m. užduotys:

Administracijos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Gasiūnienė

 1. Dalyvauti rengiant Paveldo komisijos 2021 m. veiklos ataskaitą.
 2. Paveldo komisijos 2022 m. veiklos plano temomis įvairiais kanalais viešinti Paveldo komisijos nuomonę.

Kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vadovė Viktorija Gadeikienė

 1. Būti atsakingai už Paveldo komisijos Strateginio veiklos plano 2023–2025 metams projekto parengimą.
 2. Būti atsakingai už Paveldo komisijos 2023 metų veiklos plano projekto parengimą.
 3. Būti atsakingai už vidaus kontrolės priežiūrą (vidaus kontrolės darbo grupės veiklos koordinavimą, ataskaitų Finansų ministerijai teikimą).
 4. Būti atsakingai už Paveldo komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos strateginės dalies rengimą.
 5. Būti atsakingai už Paveldo komisijos 2022 metų veiklos plane numatytą 1.1. priemonę „Siūlymų teikimas dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo keitimo (siūlymai, susiję su Paveldo komisijos nagrinėjamais klausimais: kultūros paveldo apskaita, atkūrimas, tyrimai ir kt. sričių problematika)“ pagal priskirtus NKPAĮ probleminius aspektus.

Kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vyriausiasis specialistas Artūras Stepanovič

 1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklos vertinimas ir siūlymų teikimas dėl veiklos tobulinimo.
 2. Analizės parengimas dėl kultūros paveldo apsaugos savivaldybėse.
 3. Siūlymų teikimas dėl istorinės atminties įamžinimo.
 4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paveldotvarkos programų vertinimas.
 5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinės veiklos ataskaitos vertinimas.

Vyriausiasis patarėjas (teisės klausimais) Rimantas Bitinas

 1. Siūlymų teikimas dėl LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo keitimo (kultūros paveldo apskaita, atkūrimas, tyrimai ir kitų sričių problematika).
 2. Tyrimo atlikimas dėl statybų Vilniaus m. baroko ansambliuose.
 3. Siūlymų teikimas dėl dvarų apsaugos.
 4. Visuomenės kreipimųsi paveldosaugos strategijos klausimais nagrinėjimas.
 5. Statybos proceso nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose ir vietovėse stebėsena (pritarimų projektiniams pasiūlymams, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, rašytinių pritarimų statinių projektams gavimo) IS „Infostatyba“ priemonėmis.

Kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vyriausiasis specialistas Artūras Bundonis

 1. Siūlymų teikimas dėl LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo keitimo.
 1. Siūlymų teikimas dėl UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos nuostatų įgyvendinimo ir įtvirtinimo nacionaliniuose teisės aktuose.
 2. Siūlymų teikimas dėl LR kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo keitimo.

Vyriausioji patarėja (finansų ir bendrųjų reikalų klausimais) Alma Bačiulienė

 1. Vidaus kontrolės dalies, Finansų kontrolės, užtikrinimas. Dalyvauti įstaigos vidaus kontrolės kūrimo procese, teikti pasiūlymus, tobulinti įstaigos vidaus kontrolės politiką: analizuoti finansų kontrolę, teikti pasiūlymus, ataskaitas.
 2. Parengti finansinės apskaitos vidaus kontrolės sistemą, atsižvelgiant į apskaitos reformą, kuri pradedama vykdyti nuo 2022-05-01.
 3. Komunikavimas su valstybės institucijomis, veiklos derinimas

Informacija atnaujinta 2022-07-04