Mokslinė-praktinė konferencija „Pažangi architektūros paveldo apsauga: misija (ne)įmanoma?“

    Pradžia
  • Renginys
  • Mokslinė-praktinė konferencija „Pažangi architektūros paveldo apsauga: misija (ne)įmanoma?“

Renginio data: 2016-11-22 10:00

Paveldo komisija, siekdama kurti efektyvesnę kultūros paveldo apsaugos strategiją, kartu su Kultūros ministerija 2016 m. lapkričio 22–23 d. surengė mokslinę-praktinę konferenciją „Pažangi architektūros paveldo apsauga misija (ne)įmanoma?“, kurioje pranešimus skaitė istorikai, architektai, paveldosaugininkai, teisininkai. Renginio metu buvo identifikuotos Lietuvos paveldosaugos sistemos problemos, diskutuota dėl valstybei opiausių probleminių klausimų, kurie užkerta kelią pažangiai architektūros paveldo apsaugai.

Nors tik viena konferencijos sesija buvo skirta vietos bendruomenių vaidmeniui kultūros paveldo apsaugos procese, ši žinutė pranešėjų buvo akcentuota visų konferencijos sesijų metu. Klausimas, kaip priartinti visuomenę prie paveldosaugos procesų, tapo pagrindiniu, kuris, anot pranešėjų, galimai lemtų paveldo apsaugos proceso pažangą.

Pranešimų ir diskusijų metu siūlyta keisti vertingųjų savybių aprašų sudarymo specifiką, nes jie yra sunkiai suprantami norint atlikti paveldo objektų tvarkybą ir tampa trukdžiu jų atgaivinimui. Užsiminta apie mokestines lengvatas savininkams, keltas paveldo mokslinių tyrimų finansavimo klausimas. Konferencijos metu diskutuota apie paveldosaugos institucijų priimamų dokumentų viešinimą internetinėje erdvėje, paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų rengimą tik išanalizavus visuomenei svarbias vertes, vietos bendruomenių įtraukimą į kultūros paveldo kaitos stebėseną, paveldo verčių komunikaciją visuomenei suprantama kalba. Renginio metu akcentuota, kad kasdienio paveldo – utilitarių objektų apsaugai itin svarbus visuomenės indėlis, kasdienė savo gyvenamosios aplinkos priežiūra. Vis didėjantis šių galimai
vertingų modernistinių ir postmodernistinių objektų skaičius reikalauja savininkų priežiūros bei kelia inventorizacijos ir atrankos moksliniu pagrindu iššūkį.

Konferencijos metu dažnai nuskambėdavo mintis, kad reikia keisti paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Šio siūlymo pagrindu Paveldo komisija inicijuoja darbo grupės sudarymą dėl paveldosaugą reglamentuojančių teisės aktų koregavimo.