Vietos bendruomenės saugoti paveldą kviečiamos pagal Faro konvencijos veiksmų plano vadovą 2018–2019 metams

    Pradžia
  • Naujiena
  • Vietos bendruomenės saugoti paveldą kviečiamos pagal Faro konvencijos veiksmų plano vadovą 2018–2019 metams

Koks galėtų būti bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą ir kaip tai įgyvendinti praktikoje? Europos Taryba vietos bendruomenes, norinčias savo veiklą grįsti Faro konvencijos principais, ragina susipažinti su Faro konvencijos veiksmų plano vadovu 2018–2019 metams bei siūlo šias gaires kūrybingai pritaikyti kasdienėje veikloje saugant kultūros paveldą ir didinant visų visuomenės narių tarpusavio supratimą.
Europos Taryba pabrėžia, kad kultūros paveldas ir jo vertė visuomenei yra būtina sąlyga žmogaus teisėms ir demokratijai bei darniam ekonominiam, socialiniam, kultūriniam ir politiniam vystymuisi užtikrinti. Faro konvencija siūlo puikias gaires, kurios padėtų bendruomenėms atlikti kertinį vaidmenį sprendžiant šiuos aktualius klausimus.

Faro konvencijos veiksmų plano vadovas 2018–2019 metams: https://rm.coe.int/faro-convention-action-plan-handbook-2018-2019/168079029c