Valstybinė kultūros paveldo komisija: „Reformatų parkas turi būti tvarkomas integraliai“

    Pradžia
  • Naujiena
  • Valstybinė kultūros paveldo komisija: „Reformatų parkas turi būti tvarkomas integraliai“

Reaguodama į visuomenėje neblėstančias diskusijas dėl Reformatų parko atnaujinimo projekto, šį antradienį Valstybinė kultūros paveldo komisija po pasitarimo su reformatų bendruomenės atstovais, projekto rengėjais ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovais priėmė rekomendacijas dėl šio parko atnaujinimo.

Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė išreiškė palaikymą Vilniaus miesto savivaldybės pastangoms sutvarkyti Reformatų parką – reikšmingą Vilniaus senamiesčio viešąją erdvę. Visgi savivaldybė taip pat raginama atsižvelgti į išsakytas pastabas bei koreguoti projektą.

Ypatingą Paveldo komisijos susirūpinimą kėlė siekis atnaujinant parką jame išsaugoti sovietinius reliktus. Komisija vieningai siūlė atsisakyti sprendimo eksponuoti 1983 m. projekto architektūrinius elementus (betoninius laiptus ir kt.).

Oponuodama tokių reliktų išsaugojimui, kitus Reformatų parko elementus Paveldo komisija siūlo tirti ir saugoti integraliai. Rekomenduojama vizualiai integruoti į bendrą kultūros vertybės teritoriją ir skvero planinėje-erdvinėje struktūroje atskleisti svarbiausiąją šios vertybės dalį – Vilniaus evangelikų reformatų sinodo pastatą ir jam priskirtą žemės sklypą, atitinkamai koreguojant projektą.

Prašoma aktualizuoti ir kitas parko teritorijoje esančias vertybes – Šreterių koplyčią-mauzoliejų ir Senąsias kapines, kas šiuo metu esančiame projekte Paveldo komisijos nuomone nėra įgyvendinta. Svarstant buvo pažymėta, jog būtina atskleisti ne tik vertybes, bet ir nustatytas bei Kultūros vertybių registre įteisintas vertingąsias savybes. Pasitarimo metu atkreiptas dėmesys, kad Senųjų kapinių tyrimai galėtų būti atliekami neinvaziniais metodais, o projekto sprendiniai turi būti koreguojami remiantis atliktų archeologinių tyrimų rezultatais.

Paveldo komisija taip pat siūlo atskleisti ne tik pavienes kultūros paveldo vertybes – prašoma projektuojamus želdinius grupuoti taip, kad tiek iš tvarkomos teritorijos, tiek iš regyklos Teatro gatvėje atsivertų Vilniaus senamiesčio panoramos.

Šiandien integralus požiūris į kultūros paveldą suprantamas ne tik per kultūros paveldo, kaip visumos, atskleidimą, tačiau ir visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą. Todėl kreipimesi į Vilniaus miesto savivaldybę prašoma projekto rengėjams įvertinti ir atsižvelgti į suinteresuotos visuomenės, institucijų bei Vilniaus regioninės architektūros tarybos pastabas.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovė spaudai Justina Ūsonytė