Seimas praplėtė Valstybinės kultūros paveldo komisijos funkcijas

    Pradžia
  • Naujiena
  • Seimas praplėtė Valstybinės kultūros paveldo komisijos funkcijas

Seime priimtas Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo pakeitimas, kuriuo praplėstos jos funkcijos vidaus kultūros paveldo apsaugos politikos formavime bei suteiktos platesnės tarptautinio bendradarbiavimo galimybės. 

Įstatyme įtvirtinta, jog komisija yra Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė bei patarėja ne tik kultūros paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo, bet ir kultūros paveldo valstybinės politikos vertinimo ir tobulinimo klausimais.

Lietuva yra atsakinga už kultūros paveldo objektų, įrašytų į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, ir jų istoriškai susiformavusios aplinkos išsaugojimą, todėl negalima planuoti veiksmų, kurie galėtų pakenkti jų visuotinei išskirtinei vertei. Tad naujoje Paveldo komisijos įstatymo redakcijoje numatyta jos kompetencija vertinti UNESCO Pasaulio paveldo komitetui teikiamas pasaulio paveldo objektų Lietuvoje būklės ataskaitas.

Taip pat numatytas paveldo komisijos bendradarbiavimas su tarptautinėmis institucijomis sprendžiant aktualias paveldosaugos problemas bei siūlymų teikimas Seimui, Prezidentui, Vyriausybei dėl tarptautinių sutarčių, susijusių su kultūros paveldo apsauga, pasirašymo, ratifikavimo ir nutraukimo.

Vienas iš paveldo komisijos veiklos tikslų – kultūros paveldo apsaugos prioritetų nustatymas. Nuo šiol bus būtinas Paveldo komisijos pritarimas dėl nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų ir vietovių, kurie neskelbiami kultūros paminklais, skelbimo valstybės saugomais ar jų apsaugos panaikinimo. Ši nauja funkcija padės prisidės prie apskaitos proceso efektyvinimo ir skaidrumo, išryškinant Lietuvai reikšmingiausius nekilnojamojo kultūros paveldo objektus ir vietoves. Šie pakeitimai įtvirtinti ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme.

Siekiant skaidresnės, į piliečius orientuotos kultūros paveldo apsaugos strategijos kūrimo, naujoje įstatymo redakcijoje numatyta svarstyti visuomenės keliamus aktualius klausimus.  Pastaruoju metu Lietuvoje vis dažniau kyla diskusijos dėl kultūros paveldo išsaugojimo, bendruomenės siekia įsitraukti ir dalyvauti paveldosaugos procesuose, todėl yra būtina probleminius atvejus svarstyti valstybiniu mastu, įtraukiant į diskusijas ir piliečius.

Naujos redakcijos Valstybinės kultūros paveldo komisijos įsigalios 2017 m. spalio 1 d.

2017-07-14

Valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovė spaudai Justina Ūsonytė