Savivaldybių veikla kultūros paveldo apsaugos srityje aptarta Lietuvos savivaldybių asociacijos Valdybos posėdyje

    Pradžia
  • Naujiena
  • Savivaldybių veikla kultūros paveldo apsaugos srityje aptarta Lietuvos savivaldybių asociacijos Valdybos posėdyje

Savivaldybių rūpestis kultūros paveldu – vienas svarbiausių jo išsaugojimo garantų. Valstybinės kultūros paveldo komisijos vyr. specialistas Artūras Stepanovič lapkričio 26 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos Valdybos posėdyje pristatė Paveldo komisijos atliktą analizę apie savivaldybių veiklą kultūros paveldo apsaugos srityje. Susitikime akcentuotas ne tik dėmesio kultūros paveldui didinimo reikalingumas, tačiau ir savivaldybių laimėjimai. Kaip išskirtiniai gerosios patirties atvejai įvardinti Joniškio sinagogų komplekso tvarkybos ir pritaikymo darbai, vis labiau įsibėgėjanti Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa ir kiti sėkmingi pavyzdžiai. Tikimasi palaipsniui vis aktyvesnio savivaldos įsitraukimo į kultūros paveldo apsaugos procesus, tokiu būdu spendžiant kylančius ekonominius, sociokultūrinius ir kitus aktualius iššūkius.

Informacija apie savivaldybių veiklą kultūros paveldo apsaugos srityje 2017 metais: https://vkpk.lt/…/savivaldybiu-veikla-kulturos-paveldo-aps…/