Rengiama nauja Europos kultūros darbotvarkės vizija

Europos Sąjungos Tarybos 2007 m. priimtoje rezoliucijoje dėl Europos kultūros darbotvarkės (European Agenda for Culture) kultūra įvardinama kaip vienas esminių tarptautinių santykių elementų. Gairėse taip pat akcentuotas kultūrų įvairovės ir kultūrų dialogo skatinimas bei kultūros, kaip impulso kūrybiškumui, propagavimas. Vasario mėnesį Europos Komisijos Briuselyje organizuotame susitikime aptarti per dešimtmetį atlikti darbai įgyvendinant rezoliucijos tikslus bei gvildenama naujos Europos kultūros darbotvarkės vizija, kurios idėjos bus pristatytos šį pavasarį. Gaires planuojama pabaigti rengti iki 2019 m.

Europos Komisijos komisaro Tibor Navracsics nuotrauka

Skaitykite daugiau:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007G1129(01)