Prezidentas paskyrė du naujus Paveldo komisijos narius

Gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu ketverių metų kadencijai paskirti du Paveldo komisijos nariai – istorikas doc. dr. Salvijus Kulevičius ir architektė, teisininkė dr. Daiva Veličkaitė, kurie pakeitė prof. dr. Adomą Butrimą ir Nijolę Laužikienę.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 straipsniu, du Paveldo komisijos narius skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Paveldo komisijos ir D. Veličkaitės nuotr.