Paveldo komisija ragina saugoti istorinius vargonus kaip kilnojamąsias kultūros vertybes

    Pradžia
  • Naujiena
  • Paveldo komisija ragina saugoti istorinius vargonus kaip kilnojamąsias kultūros vertybes

Iki mūsų dienų Lietuvoje išlikę daug autentiškų, istorinių vargonų, kurie pripažinti unikaliais Europoje, tačiau dėl to, jog Lietuvoje stokojama aukštos kvalifikacijos vargonų restauravimo specialistų, gali būti neužtikrinta skaidri, profesionali, Europos praktika grindžiama vargonų paveldosauga.

Paveldo komisija kreipėsi į Kultūros ministeriją prašydama įpareigoti Kultūros paveldo departamentą registruoti vargonus Kultūros vertybių registre kaip kilnojamąsias kultūros vertybes, o ne kaip statinio vertingąją savybę. Taip siūloma pasitelkti istorinių vargonų paveldosaugos specialistus iš užsienio valstybių, kurie patartų dėl vargonų restauravimo ir išsaugojimo.

Vargonai yra ne tik vienas seniausių, bet ir didžiausias, turtingiausias muzikos spalvų, dinamikos, garsų skalės požiūriu muzikos instrumentas. Įvairių tipų vargonai dažnai yra sudėtingos sandaros. Visi vargonų mazgai sumontuoti į rėmus ir pastatą, kurio priekinė dalis būna meniškai apipavidalinta, todėl vargonai tampa svarbiu statinio architektūriniu elementu, neretai sukurtu konkrečiai bažnyčiai. Dėl to, jog vargonai yra ir muzikos instrumentas, ir statinio interjero puošybos elementas, susiformavo ydinga praktika vargonus registruoti Kultūros vertybių registre ne kaip muzikos instrumentą – kilnojamąjį daiktą, bet kaip statinio vertingąją savybę.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija