Paveldo komisija ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija sieks išspręsti įsisenėjusias problemas UNESCO pasaulio paveldo vietovėje

    Pradžia
  • Naujiena
  • Paveldo komisija ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija sieks išspręsti įsisenėjusias problemas UNESCO pasaulio paveldo vietovėje

Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkės Evelinos Karalevičienės rugpjūčio 6 d. susitikime su Kuršių nerijos nacionalinio parko direktore Aušra Feser ir pavaduotoja Lina Dikšaite sutarta glaudžiai bendradarbiauti siekiant gerinti Kuršių nerijos, įrašytos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, apsaugą.

Kuršių nerija, 2000 m. įrašyta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, yra išskirtinis smėlio kopų kraštovaizdžio, kurio išlikimui nuolatinį pavojų kelia gamtos stichijos (vėjas, potvyniai ir atoslūgiai), pavyzdys. Po pragaištingo žmogaus įsikišimo, vos nesunaikinusio nerijos, ji buvo atkurta didžiulių XIX a. pradėtų ir iki mūsų dienų tebesitęsiančių apsaugos ir sutvirtinimo darbų dėka. Tačiau pastaruoju metu Kuršių nerijoje vyksta prieštaringi procesai, galimai menkinantys išskirtinę visuotinę vertę, nustatytą įrašant vietovę į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Susitikime prieita išvados, jog iki šiol stokojama aiškios Kuršių nerijos gyventojų ir svečių švietimo politikos apie šios UNESCO pasaulio paveldo vietovės svarbą bei atsakingų institucijų požiūrio į suteikto pasaulinio statuso reikšmę.

Paveldo komisija, išnagrinėjusi UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje klausimą, nustatė, kad tarptautinio dokumentų reikalavimų laikymasis valstybės mastu nėra pakankamas – nėra įtvirtinti ilgalaikiai valstybės pasaulio paveldo vertybių (taip pat Kuršių nerijos) išsaugojimo prioritetai, bendra pasaulio paveldo vertybių valdymo strategija, nėra parengtas pasaulio paveldo vietovės valdymo planas.

Lietuvoje esančių UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo objektų ir vietovių apsaugos problemų nagrinėjimas yra vienas svarbiausių Paveldo komisijos 2018 metų veiklos prioritetų. Paveldo komisijos ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovių susitikime sutarta bendradarbiauti siekiant pasaulio paveldo vietovės apsaugos gerinimo ir tinkamos sklaidos užtikrinimo. Kuršių nerijos išsaugojimą lemiančius klausimus ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 2016–2017 metų veiklos ataskaitas planuojama svarstyti Paveldo komisijos rugsėjo mėnesio posėdyje.

Daugiau informacijos apie Kuršių neriją: https://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje/kursiu-nerija