Paveldo komisija domėjosi saugomu fotografijos paveldu

Paveldo komisijos nariai ir Paveldo komisijos administracijos darbuotojai, siekdami aktualinti fotografijos paveldo išsaugojimo būtinybę, gruodžio 20 d. apžiūrėjo Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomus fotodokumentus. Su Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriumi Daliumi Žižiu ir administracijos darbuotojais aptartos fotodokumentų saugojimo sąlygos, išklausytos fotografijų prieinamumo visuomenei ir jų naudojimo sąlygos. Siekiant sukurti efektyvesnę šio paveldo apsaugos valstybinę strategiją, kitais metais planuojama šiuos klausimus aptarti ir su kitais archyvais bei muziejais.

Fotografija dėl savo universalumo bei unikalaus gebėjimo perteikti realistinį vaizdą labai greitai išplito po visą pasaulį ir dėl to šiandien iš senų nuotraukų kolekcijų galima tiesiogiai žvelgti į praeitį. Fotografijas kaupia ir saugo ne tik archyvai, institutai, bet ir kone kiekvienas Lietuvos muziejus, nepriklausomai nuo rinkinių komplektavimo krypties ar muziejaus specializacijos, taip pat privačios kolekcijos. Fotografija svarbi kaip savarankiškas praeities artefaktas, atspindintis visuomenės technikos, technologijos ir kultūros raidą bei pasiekimus, kaip įtaigus ir patikimas ikonografinis šaltinis praeičiai pažinti, tyrinėti ir iliustruoti, ją eksponuoti, kaip meno kūrinys ar jo šaltinis, šiandienos vyksmo dokumentacijos, edukacinės informacijos medija. Fotografija dažnai yra ir patrauklus visuomenės susidomėjimo objektas, ji įtaigiai materialiai vizualizuoja praeities vaizdinius, kiekvieno iš mūsų asmeninę ir kolektyvinę atmintį, be jos neįsivaizduojama šiandienos viešoji ar asmeninė erdvė. Fotografijos aktualumas įpareigoja vystyti ir tobulinti tradicinius ir įvaldyti šiuolaikiškus fotografijos tyrimų ir jų rezultatų sklaidos būdus, skaitmeninimo technologijas ir įrankius, kurti inovatyvias paslaugas visuomenei. Be to, fotografinė medžiaga – viena iš jautriausių aplinkos poveikiui materijų, kurios saugojimas saugyklose, eksponuojant ar kitaip naudojant – yra sudėtingas uždavinys, reikalaujantis ne tik nemažų investicijų, bet ir praktinės ir teorinės patirties.