Lietuvos standartizacijos departamentas siūlo kultūros vertybių išsaugojimo standartus

    Pradžia
  • Naujiena
  • Lietuvos standartizacijos departamentas siūlo kultūros vertybių išsaugojimo standartus

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas „Kultūros vertybių išsaugojimas“ kuruoja standartizavimą, susijusį su kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo bei restauravimo terminais, tyrimo ir analizės metodais, taikomais vertinant kultūros vertybių charakteristikas bei jų būklę, pakavimo ir gabenimo metodais.

Lietuvos standartizacijos departamentas – vienintelė Lietuvoje nacionaliniu lygmeniu pripažinta standartizacijos institucija, turinti teisę būti tarptautinės ar Europos standartizacijos organizacijos nare. Departamentas bendradarbiauja su Europos standartizacijos komiteto technikos komitetu Conservation of cultural property (Kultūros vertybių išsaugojimas).

Vienas pagrindinių nacionalinės standartizacijos uždavinių yra dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kartu su suinteresuotomis šalimis valstybės politiką standartizacijos srityje. Daugiau informacijos, susijusios su technikos komiteto „Kultūros vertybių išsaugojimas“ veikla, pateikiama interneto svetainės www.lsd.lt skyrelyje Standartizacija, Technikos komitetai.

Lietuvos standartizacijos departamento informacija