Kultūros paveldo departamentas Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimą ginčija teisme

    Pradžia
  • Naujiena
  • Kultūros paveldo departamentas Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimą ginčija teisme

Kultūros paveldo departamentas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Paveldo komisijos š. m. gegužės 26 d. sprendimą nepritarti KPD 2016 m. veiklos ataskaitai.

Skunde teismui teigiama, kad Paveldo komisijos sprendimas pablogino KPD dalykinę reputaciją, sumenkino pasitikėjimą juo visuomenės akyse ir pažeidė šios institucijos teisę būti objektyviai įvertintam bei tinkamai informuotam apie priimtus administracinius sprendimus.

Nepritarimą ataskaitai Paveldo komisija motyvavo tuo, kad KPD 2016 m. veiklos ataskaitoje stokojama pagrindinių, su veikla susijusių problemų pateikimo ir jų sprendimo būdų, prioritetinių krypčių nustatymo, strateginio planavimo gairių ir siūlymų veiklai tobulinti įvardinimo. Konstatuotas užsitęsęs kultūros paveldo inventorizavimas, specialiųjų paveldosaugos planų rengimas, viešosios komunikacijos trūkumas su visuomene, aktualizuojant jai svarbius statybos plėtros projektus bei vangus bendradarbiavimas su Paveldo komisija bei kitomis institucijomis.

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė bei patarėja kultūros paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo klausimais. Paveldo komisijos įstatyme numatyta vertinti kultūros paveldo apsaugos funkcijas atliekančių atsakingų valstybės institucijų ir įstaigų metines ataskaitas ir savivaldybių institucijų, įstaigų veiklą kultūros paveldo apsaugos požiūriu.

2017-07-13

Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija