Iki šiol nėra parengta fotografijos paveldo kaupimo, išsaugojimo ir naudojimo strategija

    Pradžia
  • Naujiena
  • Iki šiol nėra parengta fotografijos paveldo kaupimo, išsaugojimo ir naudojimo strategija

Fotografijos paveldas yra svarbus savarankiškas visuomenės technikos, technologijos ir kultūros raidą bei pasiekimus atspindintis praeities liudininkas ir patikimas ikonografinis šaltinis praeičiai pažinti, tyrinėti, ją iliustruoti ir eksponuoti. Visgi iki šiol nėra vieningos vizijos, kaip išsaugoti šios rūšies paveldą, o dalis fotografijų ir jų negatyvų dūlėja netinkamai įrengtose atminties institucijų ir kitų įstaigų saugyklose. 

Fotografijos paveldas yra jautrus aplinkos poveikiui, todėl būtina gerinti šios paveldo rūšies saugojimo sąlygas, plėtoti tyrimų ir restauravimo metodiką. Remiantis Paveldo komisijos atliktos situacijos analizės duomenimis, Lietuva gali didžiuotis Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir Fotografijos muziejaus saugyklomis, kurios yra įrengtos pagal nustatytus standartus. Šiose atminties institucijose taip pat nuosekliai vykdoma fotografijų sklaida ir skaitmeninimas, kas leidžia pailginti fotografijų gyvavimo laiką. Nepaisant šių gerosios patirties pavyzdžių, valstybiniu mastu bendros fotografijos paveldo kaupimo, išsaugojimo ir naudojimo strategijos nėra, dėl ko kyla grėsmė netekti Lietuvos fotografijos lobyno.

Nepakanka atminties institucijų finansinių išteklių ir žmogiškųjų resursų (etatinių darbuotojų), norint įsigyti, tinkamai sutvarkyti ir saugoti valstybės fotografijos paveldą. Paveldo komisija pastebi, kad turėtų būti tobulinamos teorinės ir praktinės žinios apie fotografijos paveldo apsaugą bei skiriamas reikiamas finansavimas fotografijos paveldo kaupimui, saugojimui, tyrimui ir restauravimui reikalingų priemonių bei patalpų (saugyklų ir laboratorijų) įrengimui.

Istorines fotografijas kaupia ne tik valstybinės atminties institucijos, bet ir visuomeninės organizacijos, kurioms taip pat būtina suteikti profesionalią, valstybinę pagalbą meninių vertybių išsaugojimui. Lietuvos fotomenininkų sąjungos archyve yra saugoma reikšmingos Lietuvos XX a. fotografijos meno kolekcijos dalis, tačiau visuomeninė kūrybinė organizacija neturi atminties institucijoms taikomų valstybinių įgaliojimų registruoti ir saugoti fotografijos paveldą, ir dėl ribotų teisinių ir finansinių sąlygų yra nepajėgi užtikrinti sukauptų meno vertybių apskaitos, tyrimų, tinkamų saugojimo sąlygų ir apsaugos.

Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė pabrėžė: „Lietuvos fotomenininkų sąjungos archyve yra saugomas unikalus paveldas, todėl pasirūpinti jo išsaugojimu yra valstybės garbės ir prestižo reikalas. Mes dar nesame iki galo įsisąmoninę XX a. 7 dešimtmečio Lietuvos fotografijos mokyklos reikšmės ir prasmės, nors šio laikotarpio fotografija yra pripažinta ir vertinama pasauliniu mastu.“ 

Atsižvelgdama į šias aktualias problemas, Paveldo komisija rekomendavo LR Vyriausybei skirti finansavimą fotografijos paveldo saugyklų renovavimui ir įrengimui, o Kultūros ministerijai siūlo kartu su atminties ir kitų institucijų ir įstaigų, kaupiančių ir saugančių fotografijos paveldą, atstovais sudaryti darbo grupę, kuri parengtų fotografijos paveldo kaupimo, išsaugojimo ir naudojimo strategiją.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija