Fotografijos paveldo išsaugojimo klausimai aptarti Fotografijos muziejuje

    Pradžia
  • Naujiena
  • Fotografijos paveldo išsaugojimo klausimai aptarti Fotografijos muziejuje

Paveldo komisijos nariai ir Paveldo komisijos administracijos darbuotojai, tęsdami fotografijos paveldo išsaugojimo klausimą ir siekdami sukurti efektyvesnę šio paveldo apsaugos valstybinę strategiją, sausio 23 d. susitiko su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi Raimundu Balza ir Fotografijos muziejaus direktore Vilija Ulinskyte-Balziene bei aptarė fotodokumentų saugojimo sąlygas ir fotografijų skaitmeninimo klausimus.