Baltijos jūros regiono šalių forume pristatyti Lietuvos kultūros paveldo politikos pokyčiai

    Pradžia
  • Naujiena
  • Baltijos jūros regiono šalių forume pristatyti Lietuvos kultūros paveldo politikos pokyčiai

       

Šiuo metu Gdanske vykstančiame Baltijos jūros regiono šalių forume „Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo propagavimas ir vystymas“ Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė perskaitė pranešimą „Kultūros paveldo politikos pokyčiai Lietuvoje“. Tarptautiniai dokumentai, pabrėžiantys „iš apačios į viršų“ paveldo vadybos stategiją ir visuomenės dalyvimą jo apsaugoje, Lietuvoje yra vis labiau aktualizuojami arba siekiama tokų dokumentų inkorporavimo į šalies teisinę sistemą. Akcentuoti modernios paveldosaugos kertiniai tarptautiniai paveldo vadybos dokumentai – Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvencija, Europos Tarybos Ministrų komiteto Europos kultūros paveldo strategija XXI amžiui, Varšuvos rekomendacija dėl pasaulio paveldo atgaivinimo ir atstatymo bei Berlyno raginimas veikti. Šiandien Lietuvoje pastebimi teigiami visuomenės įsitraukimo į paveldo apsaugos procesus pokyčiai, tačiau dar vis esama atotrūkio tarp valstybės institucijų ir piliečių, ginančių viešą interesą paveldosaugoje. Tikimasi, kad Faro konvencijos priėmimas ir vis aktyvesnis kitų dokumentų naudojimas praktikoje, Lietuvoje paskatins dar gyvybingesnę „iš apačios į viršų“ paveldo politiką ir pagarbų dialogą.