Siekiama apibrėžti UNESCO pasaulio kultūros vertybių vietos valdytojų vaidmenį

    Pradžia
  • Naujiena
  • Siekiama apibrėžti UNESCO pasaulio kultūros vertybių vietos valdytojų vaidmenį

UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo konvencijos Įgyvendinimo gairėse nepakankamai detalizuojamas vietos valdytojo vaidmuo, todėl ši pozicija yra įvairiai traktuojama skirtingose šalyse ir pasaulio paveldo vietovėse. 2017 m. spalio 19–20 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų vertybių vietos valdytojų seminaras. Baltijos šalių, taip pat Lenkijos ir Ukrainos specialistai, atstovaujantys pasaulio paveldo vietoves savo šalyse, susirinko aptarti, kaip sustiprinti vietos valdytojo vaidmenį, įtvirtinti vietos valdytojo funkcijas, atsakomybes ir pareigas, įgyvendinant Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvenciją ir Pasaulio paveldo komiteto sprendimus.

Pasaulio paveldo apsaugos samprata tampa sudėtingesnė, daugėja tarptautinių susitarimų, vietos valdytojai susiduria su kompleksiškomis užduotimis ir turi įvertinti bei vadovautis tiek tarptautiniais, tiek nacionaliniais teisės normomis.

Dviejų dienų seminare vyko teorinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, kuriuos vedė UNESCO pasaulio paveldo specialistai bei tarptautiniai ekspertai – Burcu Ozdemir (UNESCO Pasaulio paveldo centras), Richard Veillon (UNESCO Pasaulio paveldo centras), dr. Christopher Young (Didžioji Britanija), dr. Britta Rudolff (Vokietija), Stefan Wessman (Suomija), moderuojant dr. Giedrei Godienei.

Seminaro metu buvo  aptarti tarptautinių teisės aktų reikalavimai, kuriuos įgyvendinant turėtų dalyvauti ir vietos valdytojai, įskaitant Pasaulio paveldo komiteto priimtus nutarimus,  Konvencijos Įgyvendinimo gairių 172 ir 174 punktais, numatytas procedūras (veiksmai, kurių būtina imtis iškilus grėsmėms pasaulio paveldo vietovių vertybėms), vietovių valdymo ir tvarkymo sistemų nustatymo ir keitimo, suinteresuotų grupių analizės ir įtraukimo, komunikacijos, bendradarbiavimo, viešųjų ryšių stiprinimo, vietovių monitoringo ir poveikio paveldui vertinimo, kitos vietos valdytojo kvalifikacijos ir funkcijos, susijusios su vietovių vertybių identifikavimu, nominavimu, išsaugojimu, tvarkymu, stebėsena ir reagavimą į grėsmes, periodinį atsiskaitymą, paramos pasaulio paveldo vietovių išsaugojimui skatinimą.

Lietuvoje vykusio UNESCO pasaulio paveldo vertybių vietos valdytojų seminaro Rekomendacijos pateiktos Pasaulio paveldo centro, ICOMOS, ICCROM, IUCN svarstymui. Dokumentas apibrėžia vietos valdytojo vaidmenį, funkcijas, atsakomybes ir pareigas, įgyvendinant Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvenciją ir Pasaulio paveldo komiteto sprendimus.

Rekomendacijos, seminare dalyvavusių tarptautinių ekspertų pranešimų medžiaga ir kita naudinga informacija pateikiama interneto svetainėje http://seminarforsitemanagers.eu/.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos informacija