Asociacijos išrinko dvi naujas Paveldo komisijos nares

Gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto sušauktame asociacijų susirinkime ketverių metų kadencijai buvo išrinktos dvi Paveldo komisijos narės – archeologė dr. Rūta Kačkutė ir dailėtyrininkė dr. Dalia Vasiliūnienė, kurios pakeitė kadenciją baigusius narius Augį Gučą ir Deivydą Rimkevičių.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 3 straipsniu, įstatymų nustatyta tvarka registruotos ir nuolatinę veiklą vykdančios asociacijos, kurių įstatuose numatyta veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu, propagavimu, apskaita, apsauga, tyrimais, tvarkyba ar sklaida, renka ir atšaukia du Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisija ) narius.

Paveldo komisijos informacija

Ž. Gedvilos ir Eltos nuotr.