• Glubokas
 • Adampolio gyvenvietė
 • Rodūnia
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus
 • Pilkopa
 • Ežeronys
 • Kremenica
 • Buvę Čartoriskių rūmai
 • Rasytė
 • Skaisgiriai
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Kuchcicai
 • Olykos pilis
 • Šilininkai
 • Gołuchów pilis
 • Krantas
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Lyskava
 • Igno Domeikos namas Santjage
 • Lužkai
 • Vėluva
 • Gavaičiai
 • Girdava
 • Žiliai
 • Igno Domeikos kapas Santjage
 • Plyviškė
 • Medžybižo pilis
 • Konstantino Vincento Marijos ir Leono Konstantino Radvilų dvaras
 • Geldapė
 • Karaliaučiaus universitetas
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Geldapės bažnyčia
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Beržkalnis
 • Torava
 • Edukacinio fundušo komisijos dokumentai (XV–XIX a.)
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Karlovi Varuose
 • Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)
 • Įsrutis
 • Alšėnai
 • Armanavičiai
 • Ružanai
 • Asveja
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Barūnai
 • Mielaukiai
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Kraupiškėnai
 • Bycenis
 • Bychavas
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Bistryčia
 • Breslauja
 • Lietuvos katalikų bažnyčios dokumentai
 • Katniava, Katinava
 • Brestas
 • Dokumentai apie Lietuvos asmenų, giminių bajorišką kilmę, herbus ir kt.
 • Henriko Dmochovskio žmonos Helenos Schaff ir jų sūnų paminklas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Tado Kosciuškos portretinis biustas
 • JAV prezidento Tomo Džefersono portretinis biustas
 • JAV viceprezidento George Mifflin Dallas portretinis biustas
 • Katinavos piliakalnis
 • JAV keliautojo, daktaro Elisha Kent Kane portretinis biustas
 • Džiuzepės Garibaldžio portretinis biustas
 • Kazimiero Pulaskio portretinis biustas
 • Kazimiero Pulaskio paminklas
 • JAV politiko Samuel Breck portretinis reljefas
 • Juliaus Gruževskio kapas
 • Girėnai
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Paveikslas „Šv. Olafas“
 • Karalienė
 • Paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • M. Antokolskio sukurtas M. Obolenskajos antkapinis paminklas
 • Šv. Jurgio bažnyčia
 • Gumbinė
 • Zabielų dokumentų archyvas
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Nieborovo
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Varšuvos
 • Sapiegų ir LDK Potockių šakos dokumentai ir korespondencija
 • Tepliava
 • „Lietuviška menė“ buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose, atminimo lenta
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Derevna
 • Tepliavos pilis
 • XIX a. religinės knygos
 • Laikraščio „Aušra“ numeriai
 • Didžioji Berastavica
 • Druja
 • Bredūnai
 • Trakėnai
 • Kaukėnai
 • Sobieskio salė
 • Rygos lietuvių pagalbos bendruomenės archyvas
 • Didieji Algaviškiai
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Lietuvių fotografiniai portretai
 • Svisločius
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Svisločiaus gimnazija
 • Mielkiemis
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Enciūnai
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Šv. Jono Krikštytojo de Belleville bažnyčia
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Stanisław Filibert Fleury fotografijos
 • Iškoldė
 • Juodkrantės parapijos XVIII - XIX a. bažnyčių knygos
 • Ivenčius
 • Gardino Senoji pilis
 • Juodkrantės XIX a. metrikų knygos
 • Viešvilės metrikų knygos
 • Ciskadų katalikų bažnyčia
 • Priekulės metrikų knygos
 • Klaipėdos miesto bažnyčios metrikų knygos
 • Kamojys
 • Kruopynai - Prano Domšaičio gimtinė
 • Eitkūnai
 • Kleckas
 • Karaliaučius
 • Upmalos valsčius
 • Tusainiai
 • Andriaus Tovianskio, jo žmonos, jos sesers ir sesers vyro Ferdinando Gutt kapai
 • Pilkalnis
 • Karaliaučiaus pilis
 • Varkavos katalikų bažnyčia
 • Vilniaus senamiesčio pastatų dekoro skulptūros
 • Vladislovo Pliaterio, jo žmonos Karolinos Bauer ir Henriko Bukauskio kapas
 • Paskalviai
 • Adomo Mickevičiaus kenotafas (laikinas kapas)
 • Adomo Mickevičiaus namas ir muziejus
 • Dūdos
 • Dunilovas
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • Gardinas
 • Adomo Mickevičiaus rankraščiai, istoriniai dokumentai ir paveikslai
 • Geranainys
 • Hotel Lambе́rt rūmai