• Glubokas
 • Adampolio gyvenvietė
 • Rodūnia
 • Pilkopa
 • Ežeronys
 • Kniažycai
 • Kremenica
 • Buvę Čartoriskių rūmai
 • Rasytė
 • Skaisgiriai
 • Kryvičai
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Kuchcicai
 • Olykos pilis
 • Marijos Radvilaitės - Krasinskos antkapio statula
 • Šilininkai
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Krantas
 • Tado Kosciuškos pilkalnis Krokuvoje
 • Lyda
 • Lyskava
 • Igno Domeikos namas
 • Lužkai
 • Medilas
 • Vėluva
 • Mikailiškės
 • Gavaičiai
 • Girdava
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas
 • Žiliai
 • Plyviškė
 • Medžybižo pilis
 • Mykolo Oginskio kapas
 • Radvilų giminės archyviniai dokumentai
 • Leidiniai, skirti Čartoriskių papuošalų kolekcijai
 • Geldapė
 • Geldapės bažnyčia
 • Beržkalnis
 • Torava
 • Edukacinio fundušo komisijos dokumentai (XV–XIX a.)
 • Bylos apie Lietuvą ir Lenkiją (XVI–XIX a.)
 • Kosciuškos kalnas
 • Įsrutis
 • Alšėnai
 • Armanavičiai
 • Ružanai
 • Asveja
 • Barūnai
 • Mielaukiai
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Kraupiškėnai
 • Bycenis
 • Bychavas
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Vytis Albertinos muziejaus frontone
 • Bistryčia
 • Breslauja
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu ir Vilniaus bei vakarinių gubernijų mokyklomis
 • Dokumentai apie filomatų ir filaretų draugijų veiklą
 • Katniava, Katinava
 • Dokumentai apie 1831 m. sukilimą
 • Brestas
 • Dokumentai apie Lietuvos asmenų, giminių bajorišką kilmę, herbus ir kt.
 • Katinavos piliakalnis
 • Girėnai
 • Juliaus Gruževskio įkurta laikrodžių gamykla
 • Karalienė
 • Gumbinė
 • Zabielų dokumentų archyvas
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Nieborovo
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Varšuvos
 • Sapiegų ir LDK Potockių šakos dokumentai ir korespondencija
 • Tepliava
 • „Lietuviška menė“ buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose, atminimo lenta
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Mary Paten Bold, Eustachijaus Kajetono Sapiegos žmonos, kapas
 • Derevna
 • Kunigaikščio Sapiegos šešėlinis portretas (?)
 • Tepliavos pilis
 • Vokiečių ir lietuvių kalbų žodynas
 • XIX a. religinės knygos
 • Didžioji Berastavica
 • Druja
 • Mont Cenis kalnas
 • Bredūnai
 • Motiejaus Radvilos portretas
 • Trakėnai
 • Kaukėnai
 • Trumpaičiai
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Svisločius
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Svisločiaus gimnazija
 • Enciūnai
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Iškoldė
 • Juodkrantės parapijos XVIII - XIX a. bažnyčių knygos
 • Ivenčius
 • Gardino Senoji pilis
 • Juodkrantės XIX a. metrikų knygos
 • Viešvilės metrikų knygos
 • Priekulės metrikų knygos
 • Klaipėdos miesto bažnyčios metrikų knygos
 • Kamojys
 • Kleckas
 • Karaliaučius
 • Tusainiai
 • Pilkalnis
 • Karaliaučiaus pilis
 • Liudviko Mykolo Paco kapas
 • Vilniaus senamiesčio pastatų dekoro skulptūros
 • Paskalviai
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Dūdos
 • Dunilovas
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • Gardinas
 • Adomo Mickevičiaus rankraščiai, istoriniai dokumentai ir paveikslai
 • Geranainys
 • Hotel Lambе́rt rūmai