• Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
  • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu
  • Drezdeno katedra
  • Varinis timpanas su LDK Vyčiu
  • Varinis timpanas su LDK Vyčiu
  • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
  • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
  • Kunigaikštytės Teresės Oginskytės (Sologubienės) portretas
  • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
  • Kvedlinburgo analai
  • Knyga „Instrumentum doctrinarum Aristotelicum...“